சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஸலாலா மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஸலாலா மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு: தீய குணங்கள் பற்றி இஸ்லாம் செய்யும் எச்சரிக்கை
உரையாற்றியவர்: ஜாவித் ஹாரூன்
நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 45
மர்கஸ்/வீடு