சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஸலாலா மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஸலாலா மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு: நபியின் நற்குணங்கள்
உரையாற்றியவர்: ஜாவித் ஹாருன்
நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 25
மர்கஸ்/வீடு