சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பிரான்ஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிரான்ஸ் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/12/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு: பொருளாதாரம் ஒரு சோதனை
உரையாற்றியவர்: அப்துல் ரஹீம்
நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 60
மர்கஸ்/வீடு