சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சனையா1 -அல் நஜாஹ் கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் சனையா1 -அல் நஜாஹ் கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 11/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு:

பட்டம் பதவிகள் வரும்போது மனிதனின் நிலை
உரையாற்றியவர்: சகோ ஜிந்தா

நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 15
மர்கஸ்/வீடு