சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல் ஹஸா மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அல் ஹஸா மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11/11/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

தலைப்பு: தனித்து விளங்கும் இஸலாம்
உரையாற்றியவர்: அப்துல் ஸமாத்
நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 45
மர்கஸ்/வீடு