சொர்க வாழ்க்கை – வட சேமபாலயம் பெண்கள் பயான்

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு வட சேமபாலயம் கிளையில் கடந்த 27/02/2012 அன்று சொர்க வாழ்க்கை மற்றும் நல்ல அமல்கள் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.