”சொர்க்கம் செல்பவர் யார்?” – அத்திப்பட்டு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.யாயீன் அவர்கள் ”சொர்க்கம் செல்பவர் யார்?” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…