சொர்கத்திற்கு அழைத்துசெல்லும் சிறு அமல்கள் – பஹ்ரைன் மண்டல வாராந்திர நிகழ்ச்சி

பஹ்ரைன் மண்டல மர்கஸில் கடந்த 15-11-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பசீஹ் அவர்கள்  “சொர்கத்திற்கு அழைத்துசெல்லும் சிறு அமல்கள்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………