சொர்கத்தின் சிறப்புகள் – கடையல் கிளை பயான்

கடந்த 29.1.2012 அன்று நடைபெற்ற குமரி மாவட்டம் கடையல் கிளையில் வாராந்திர சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சொர்கத்தின் சிறப்புகள் என்ற தலைப்பில் பாபுல் உரையாற்றினார்கள்.