சேலையூர் கிளை  ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2014

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சேலையூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2014 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கலந்து கொண்டு பெருநாள் தொழுகையை நிறைவேற்றினர்………………………