சேத்துப்பட்டு கிளை தஃவா

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று பேய் பிசாசு பற்றி விளக்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………..