செல்வபுரம் வடக்கு கிளை – இஃப்தார் விருந்து

கோவை வடக்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் வடக்கு கிளை சார்பாக 26 – 6 – 2015 அன்று  இஃப்தார் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது… அல்ஹம்துலில்லா…