செல்வபுரம் தெற்கு கிளை தஃவா

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்றூ குர்ஆன் வசனங்கள் குறித்து சுவர்விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……………………..