செல்வபுரம் தெற்கு கிளை தஃவா

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது…………………