செய்யாறு  கிளை ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை 2013

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு  கிளை  சார்பாக 16-10-2013 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கலந்து கொண்டு பெருநாள் தொழுகையை நிறைவேற்றினர்………….