சென்னை கடகற்கரையில் தஃவா – மைலாப்புர் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் மைலாப்புர் கிளை சார்பாக கடந்த 30-3-2012 அன்று சென்னை கடகற்கரையில் தஃவா செய்யப்பட்டது. இதில் நோட்டிசுகள் விநியோகம் செய்து பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது.

மைலாப்புர்