சென்னையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன பொதுக்குகூட்டம் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

DSC00492DSC00489DSC00488கடந்த டிசம்பர் 6 அன்று சென்னையில் டிசமபர் 6 கண்டன பொதுக்கு கூட்டம் DSC00487நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் மேலான்மைக்குழு உறுப்பினர் பி.ஜைனுல் அபிதீன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பாபர் மசூதி இடிப்பும் சூழ்சியும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.

இதில் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.