செங்கோட்டை  கிளை மெகா போன் பிரச்சாரம்

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை  கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…………