செங்கோட்டை  கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை  கிளை  சார்பாக கடந்த 03-10-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…