சூளேஸ்வரன்பட்டி கிளை – தெருமுனை பிரச்சாரம்

கோவை தெற்கு சூளேஸ்வரன்பட்டி கிளை சார்பாக 06/09/15 அன்று  தெருமுனை பிரச்சாரம் பள்ளிவீதியில் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட பேச்சாளர் ரபிக் – கடனும் வட்டியும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.