சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை  தஃவா

கோவை மாவட்டம் சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 26-05-2013 அன்று  தஃவா செய்யப்பட்டது…..