சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை தஃவா

கோவை மாவட்டம் சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளையில் கடந்த 19.02.12அன்று கிறிஸ்துவ சகோதரர்களிக்கு கிறிஸ்துவ விவாத டிவிடி வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.