சூலேஸ்வரன்பட்டியின் சமூக சேவை

கோவை மாவட்டம் சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 04.03.12 அன்று மரக்கன்று நடப்பட்டது.