சூராக்கள் மனனம் வகுப்பு – ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை

துபை மண்டல ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை மர்கஸில் கடந்த 22-09-2014 அன்று திருக்குர்ஆன் ”சூராக்கள் மனனம் வகுப்பு” நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!……………….