சூனியத்திற்கு எதிராக -மயிலாடுதுறை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக 16.09.2014 அன்று சூனியத்திற்கு எதிராக தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. அதில் சகோ. H.M. புஹாரி அவர்கள் “பொய்யான சூனியம் என்ற தலைப்பில்
உரையாற்றினார்கள்

 ”