சூனியத்திற்கு எதிராக -மயிலாடுதுறை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக 15.09.2014 அன்று  அன்று  சூனியத்திற்கு எதிராக தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றதுஅதில்சகோ. அப்துல் கஃபூர் மிஸ்பாஹி அவர்கள் “ சத்தியமா? சூனியமா? ”என்ற தலைப்பில் தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்