சுவர் விளம்பரம் – செரங்காடு கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக 23-10-2015 அன்று  K.N.P.சுப்பிரமணியம் நகரில் ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு சம்பந்தமாக சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.