“சுவனத்தை நோக்கி ” – எண்ணூர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-04-2013 அன்று பெண்கள் பான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ சாகுல் அவர்கள் “சுவனத்தை நோக்கி ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………