சுவனத்திற்கு செல்ல தயாராவோம் – தர்மபுரி மாவட்டம் பெண்கள் பயான்

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றாது. இதில் சகோதரி ரஹ்மத் ஆலிமா அவர்கள் “சுவனத்திற்கு செல்ல தயாராவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………….