சுல்தான் பேட்டை கிளை தஃவா

ஈரோடு மாவட்டம் சுல்தான் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 30-08-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது……