சுலைபிகாத்கிளை – வாராந்திர சொற்பொழிவு

குவைத் மண்டலம் சுலைபிகாத்கிளை சார்பில் 23.10.15 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.
தலைப்பு – எது ஒற்றுமை
உரை – ஹாஜி