சுப்ரமணியபுரம் கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக சார்பாக கடந்த 18-09-2014 அன்று நூல்கள் வழங்கி தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது……………………..