சுப்ரமணியபுரம் கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இதில் பெண்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றார்கள்………………