சுப்ரமணியன் என்பவருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – பண்டாரவாடை கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் பண்டாரவாடை கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று சுப்ரமணியன் என்பவருக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………………