சுப்புராஜ் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்  – திருப்பூர்

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 26-07-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர் சுப்புராஜ் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்  மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………….