சுபஹான மௌலீது ஒரு சாபக்கேடு – லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 23-01-2015 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இமாம் அப்துல் ஹமீத் மஹ்ளரி அவர்கள் ”சுபஹான மௌலீது ஒரு சாபக்கேடு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………..