” சுபஹான மவ்லீது” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கடையநல்லூர் டவுண்