சிவராம் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – கருங்களக்குடி

மதுரை மாவட்டம் கருங்களக்குடி கிளையில் கடந்த 15-12-2011 அன்று சிவராம் என்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.