சிவராமகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – கோம்பைதோட்டம் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 23-05-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர் சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………….