சிறுவர்கள் பயான் – பிபி குளம்

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளையில் கடந்த 11-2-2012 அன்று சிறுவர்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சிறுவர்களுக்கு குர்ஆன் வசனங்கள் அடிங்கிய ஸ்டிக்கர்கள் வழங்கப்பட்டது.