சிறுவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு – மலேசியா

மலேசிய தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோலாலும்பூரில் கடந்த 15/04/2012 அன்று சிறுவர்களுக்கான வாராந்திர அடிப்படை கல்வி பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. சிறுவர்கள் கலந்துகொண்டு பயன் பெற்றனர்.