சிறியபாவம் – நெல்லிகுப்பம் கிளை பயான்

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளையில் கடந்த 10.05.13 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது.

இதில் சகோ.ஷாபி அவர்கள் சிறியபாவம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.