“சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்” – தைய்யா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் தைய்யா கிளை சார்பாக கடந்த 10-05-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.மசூத் அவர்கள் “சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………