”சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்” – ஜப்ரியா  கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஜப்ரியா  கிளை சார்பாக கடந்த 10-5-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. முஹ்ஷின் அவர்கள் ”சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்”என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்….