”சிந்திப்போம்,நேர்வழி பெறுவோம்” – ஜெலீப் சுவைக் கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஜெலீப் சுவைக் கிளை சார்பாக கடந்த 10-5-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் ”சிந்திப்போம்,நேர்வழி பெறுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………