சிந்தித்து செயல்படுவோம் – சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை பயான்

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம் ‬கிளை சார்பாக கடந்த 17-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ரபிக் அவர்கள் “சிந்தித்து செயல்படுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………………