சித்தா கேம்ப் கிளை தஃவா

மும்பை மண்டலம் சித்தா கேம்ப் கிளை சார்பாக கடந்த 09-10-2013 அன்று போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது மேலும் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது………….