சிதம்பரம் கிளை – மர்கஸ் நிதியுதவி

கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை மர்கஸ் கட்டிட நிதியாக ரூபாய்30000  நமது சிதம்பரம் கிளைசார்பாக வழங்கப்பட்டது.