சிதம்பரம் கிளை – புரஜெக்ட்டர்மூலம் ஒலிபரப்பு

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக அன்று 21.08.2015 மகரிப் தொழுகைக்கு பிறகு தினம் ஓர் தகவல் புரஜெக்ட்டர்மூலம் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது.