சிதம்பரம் கிளை தஃவா

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பாக கடந்த  27-05-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…….